Prírodná pamiatka Chvojnica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 775
Výmera chráneného územia: 316 515 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu ŽP v Senici č. 750/OÚŽP/1991 z 18.11.1991, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu najzachovalejšieho toku západnej časti CHKO Biele Karpaty a priľahlého územia na ochranu hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a zachovalých prirodzených brehových porastov. V CHKO Biele Karpaty leží časť územia.
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský, Trenčiansky
Okres: Senica, Skalica, Myjava, Trnava
Obec: Častkov, Dubovce, Chvojnica, Lopašov, Oreské, Popudinské Močidľany, Radošovce, Trnovec
Katastrálne územie: Častkov, Vlčkovany, Vidovany, Chvojnica, Lopašov, Oreské, Močidľany, Radošovce, Trnovec, Vieska
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Holíč 34-24, Myjava 35-13
Mapa:
Nový příspěvek

Nový příspěvek

Prírodná pamiatka :

PP je vyhlásená na ochranu najzachovalejšieho toku západnej časti CHKO Biele Karpaty a prilahlého územia na ochranu hodnotnej teplomilnej pahorkatinnej hydrofauny a zachovalých prirodzených brehových porastov.

Ukázkový odkaz

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (11882 | 34%)
Ne (11595 | 33%)
Myslíme na budúcnosť našich detí.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one